İş Hukuku Danışmanlığı

İş yerinde yaşanılan hukuki problemlerin çözümüne ve işçi özlük haklarının garanti altına alınmasına yönelik kapsamlı danışmanlık veriyoruz.

İş Hukuku mevzuatının kapsamının geniş olması ve sık sık değişilikler yapılması nedeniyle işçi çalıştıran şirketlerin ve firmaların İş Hukuku konusunda profesyonel iş hukuku danışmanlığı hizmeti almaları çok önemlidir. Çalışanların ya da diğer vatandaşların CİMER ve Alo 170 aracılığıyla şikayette bulunmaları halinde şikayet yersiz bile olsa teftiş yapılabilir ve şirketlerin kayıtları ve uygulamaları incelenebilir. Bu nedenle her zaman hukuki gerekliliklerin tam olarak yerine getirilmesi gerekir.

Ayrıca çalışan ya da iş akdi sonlanan işçilerin dava yoluna başvurmaları halinde işçilik alacaklarına, kıdem ve ihbar tazminatına hükmedilmesi durumunda yargılama gideri ve faiz gibi kalemler önemli yekun teşkil etmekte ve şirketlere maddi kayıp doğurmaktadır. Bu nedenle işçilerin haklarının doğru ve tam olarak hesaplanarak zamanında verilmesi çok önemlidir. Firmamız, İş Hukuku mevzuatına hakim avukat ve bilirkişilerle gerektiğinde danışanlarımızın tüm kayıtlarını inceleyerek eksikliklerin giderilmesine yardımcı olmaktadır.

İş Hukuku Kapsamında Hangi Danışmanlık Hizmetlerini Veriyoruz?

Danışanlarımızın İş Hukuku ile ilgili tüm sorularına yazılı ve sözlü olarak ayrıntılı cevaplar vererek bilgi eksiklikleri giderilmektedir.

Bunun yanında verdiğimiz diğer hizmetler şunlardır;

 • İşçilerin özlük dosyalarının incelenmesi, işe giriş tarihinden iş sözleşmesinin sonlandırılmasına kadarki sürecin mevcut mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi
 • Şirketlerin iç yönetmeliklerinin ve disiplin yönetmeliklerinin hazırlanması veya bu yönetmeliklerin hukuka uygun hale getirilmesi,
 • Belirli aralıklarla iş yerlerine ziyaretler yapılarak iş yeri uygulamalarının denetlenmesi ve insan kaynakları alanındaki sorunların giderilmesi,
 • Şirket yetkililerinin İş Hukuku, sosyal güvenlik kurumu mevzuatı gibi konulardaki sorularına yazılı ve sözlü cevap verilmesi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumunun ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının uygulamaları hakkında sorulan sorulara yazılı ve sözlü cevap verilmesi,
 • Danışan şirketlerin hazırladıkları metinler hakkında danışmanlık hizmeti verilerek hukuka uygunluğunun sağlanması,
 • Sosyal Güvenlik Kurumunun ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teftiş yapması halinde ortaya çıkabilecek yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda destek sağlanması,
 • Danışan şirketlerin avukatlarına gerekli konularda görüş bildirilmesi, destek sunulması,
 • Gerektiğinde şirketlerin İş Hukuku ile ilgili olabilecek toplantılarına aktif katılım sağlanması,
 • İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve talep halinde gerekli tutanakların ve yazışmaların hazırlanması
 • İş sözleşmelerinin feshi, kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil uygulamalarının mevzuata uygunluğu konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi
 • İş davalarının büyük kısmında dava şartı olan arabuluculuk uygulamaları hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi

Firmamız, sayılan konularda ve mevzuattaki değişiklerle zaman içinde ortaya çıkabilecek her konuda danışmanlık desteği verebilir. İş ve Sosyal Güvenlik uzmanlarımız hukuki problemlerin çıkmasını engellemek ve çıkan problemleri çözmek için özveri ile çalışmaktadır.

Emeklilik Hakları Konusunda Bireylere Verilen Danışmanlık Hizmetleri

Vatandaşların emeklilik haklarının ne zaman ve hangi şartlarda doğacağı konusu yıllar içinde mevzuatta köklü değişiklikler yapılması nedeniyle karmaşık bir hal almıştır. Bu mevzuat içinde SSK emeklilerinin, bağ kur emeklilerinin ve emekli sandığı emeklilerinin tabi olduğu hükümler de birbirinden farklı olabilmektedir.

Her vatandaşın bu konuda uzman olması ve haklarını en doğru şekilde kullanabilmesi beklenemez. Bu konularda profesyonel çalışanlarımızdan danışmanlık almak isteyen en kısa sürede ve mümkün olan en yüksek miktarda emekli maaşıyla emekli olmak isteyenlere kanun önündeki haklarını sözlü ve yazılı olarak anlatabilir, işletilecek başvuru prosedürü hakkında gerekli desteği verebiliriz.

4A, 4B ve 4C Ne İfade Eder, Kimler Bu Gruplara Girer?

Emeklilik işlemleri sırasında 4a. 4b ve 4c ifadelerine sık sık rastlanır. Bu ifadelerin anlamı şunlardır:

 • 4A: Bir iş yerinde işçi statüsüyle çalışan ve işveren tarafından primleri ödenen kişiler 4a kapsamındadır.
 • 4B: Eski adıyla bağ-kurlu olan, primlerini SGK’ya kendi ödeyen serbest meslek sahibi kişiler 4b grubuna girer.
 • 4C: Emekli sandığına bağlı olarak çalışan kişiler 4c grubundadır.

Son uygulamalara göre her üç grup da Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak sosyal güvencelerini alır.

7/24 WHATSAPP DANIŞMA